AIXECAMENT DE PLÀNOLS

Un plànol de distribució ens dóna la informació que simplement amb les fotos d’un habitatge no podem deduir. A través del plànol podem veure  com s’organitzen les diferents peces, les seves mides i superfícies, així com la disposició de portes i finestres. També és un bon sistema per corroborar les mides reals d’un immoble ja que no sempre coincideixen amb les dades que figuren a les escriptures o al cadastre.

Es pot afegir un plus a la publicació de l’habitatge per a la venda o lloguer completant les fotografies amb un plànol de distribució.

Aquests plànols es poden completar amb el dibuix del mobiliari bàsic que acostuma a  haver en un habitatge  (taules, llits i armaris…), cosa que permet visualitzar molt millor la superfície de l’immoble ja que sovint la informació en metres quadrats pot ser confusa.  Per rebre aquest serveis només cal que contactis amb nosaltres,  passarem a prendre mides del pis o casa i en pocs dies podràs disposar del teu plànol. 

tarifes aixecament planols volttea
plano con cotas
levantamiento planos para venta piso